Zwartwordende wasplaatjes

zwartworded wasplaat.jpg
Wasplaten worden wel gezien als de orchideeën onder de paddenstoelen. Hun aanwezigheid in schrale graslanden, bermen en andere leefgebieden is dan ook een belangrijke graadmeter voor een goede natuurkwaliteit en een indicatie voor goed natuurbeheer. Samen met Knotszwammen Aardtongen en Staalstelen maken zij deel uit van zogenaamde wasplaatgraslanden.

Een van de algemeenste wasplaten is de Zwartwordende wasplaat  deze wasplaat wordt niet alleen in natuurgraslanden gevonden, maar ook bijvoorbeeld in bermen en op dijken. Juist nu er een beleid is (bijvoorbeeld door gemeenten en waterschappen) om meer aan natuurontwikkeling te doen door middel van verschraling van bijvoorbeeld bermen, dijken en gazons, is het interessant om na te gaan waar de zwartwordende wasplaat wordt gevonden. Ook zien we dat particulieren hun gazon verschralen door het niet meer te bemesten.

De waarnemingen van deze bijzondere paddenstoel van het jaar 2023 kunt u doorgegeven aan waarnemingen.nl